CenterVue

Revenio on 30.4.2019 allekirjoitetulla sopimuksella ostanut CenterVuen koko osakekannan.

CenterVue on globaalisti toimiva italialainen yhtiö, joka kehittää, valmistaa ja myy korkeaa teknologiaa edustavia diagnostiikkalaitteita näkökykyä uhkaavien silmäsairauksien varhaisen vaiheen tunnistamiseen ja hoidon aikaiseen seurantaan. Tällaisia sairauksia ovat glaukooma, diabeettinen retinopatia ja silmänpohjan rappeuma.

Yrityskauppa tukee Revenion tavoitetta vahvistaa asemaansa silmän ja erityisesti glaukooman diagnostiikkaan ja seurantaan liittyvien tuotteiden globaalina markkinajohtajana. Molempien yhtiöiden tunnetut brändit, vahva installoitu laitekanta ja patenteilla suojattu teknologia ovat yhtiöiden asiakkaille tärkeä osa laadukasta, aiempaa laajempaa tuotetarjontaa. Yrityskaupan myötä yhtiöt tarjoavat jatkossa asiakkailleen kaikki glaukooman diagnostiikkaan tarvittavat modernit tuotteet.

CenterVuen kuvantamistuotteet mahdollistavat lisäksi Revenion tuoteportfolion laajentamisen glaukooman ulkopuolelle diabetekseen liittyvään retinopatiaan sekä muihin silmänpohjan sairauksiin, kuten ikärappeumaan.