Kasvupuolkuja terveysteknologiasta

Revenio Research Oy keskittyy sekä nykytuotteiden kehitykseen että terveysteknologiaan liittyviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on löytää ja kaupallistaa uusia terveysteknologiaan liittyviä tuotteita. Hankkeiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta.

Tavoitteenamme on rakentaa näistä uusista avauksista kasvupolkuja Revenio-konsernin nykytuotteiden rinnalle.

Astma on yleisin krooninen sairaus lapsilla

Astmaa sairastaa yli 300 miljoonaa ihmistä globaalisti, Suomessa 9,4 % väestöstä sairastaa astmaa. Erityisen hankalaa astman diagnosointi on lapsilla. Joka viidennellä lapsella esiintyy astman oireita ja jopa joka kymmenennellä diagnosoidaan astma.

Erityisesti pienten lasten astmaoireiden arviointi on hankalaa ja perustuu paljolti subjektiiviseen näkemykseen. Astmatuote Venticalla mitataan hengityksen virtaus­profiilia yöllä lapsen nukkuessa. Mittauksilla havaitaan astmalle tyypilliset muutokset hengityksessä, mikä puolestaan auttaa lääkäriä sekä diagnosoinnissa että lääkityksen optimoinnissa.

Revenion tavoitteena on ymmärtää ja osoittaa tutkimusten kautta, miten sen astmatuote Ventica® sijoittuu lääkärien nykyiseen työkalupalettiin ja potilaan hoitoon. Kilpailevia teknologioita ei ole, joten markkinat pitää luoda.

Image
Reveniogroup research

Yli 30 prosenttia uusista syöpätapauksista on melanoomaa

Ihosyövät ja niiden esiasteet lisääntyvät voimakkaasti ympäri maailman. Vuosittain todetaan maailmanlaajuisesti [2–3] miljoonaa melanoomatapausta, joiden taustalla on jatkuvasti kasvanut altistuminen UV-säteilylle sekä väestön ikääntyminen.

Revenion hyperspektrikameralla voidaan havaita varhaisia, silmälle vielä havaitsemattomia solumuutoksia ja niiden rajoja. Tämä auttaa ihotautilääkäriä määrittämään hoitoalueen entistä tarkemmin ja mahdollistaa hoidon seurannan.

Hyperspektrikamera näkee luomen alle ja pystyy osoittamaan, kuinka syvältä ja millä laajuudella ihoa pitää poistaa, jotta kasvain saadaan kokonaan pois ja vältytään uusintaleikkaukselta. Nykyisin noin 50 prosenttia syöpäleikkauksista täytyy uusia.