Kasvupolkuja terveysteknologiasta

Revenio Research Oy keskittyy terveysteknologian tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on kaupallistaa uusia ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille. Hankkeiden yhteisenä nimittäjänä on diagnosoinnin ja hoidon suunnittelun tukeminen yleisissä vakavissa sairauksissa.

Tavoitteenamme on rakentaa näistä uusista avauksista kasvupolkuja Revenio-konsernin nykytuotteiden rinnalle.

Astma on yleisin krooninen sairaus lapsilla 

Astmaa sairastaa yli 300 miljoonaa ihmistä globaalisti. Erityisen hankalaa astman diagnosointi on lapsilla. Joka viidennellä lapsella esiintyy astman oireita ja jopa joka kymmenennellä diagnosoidaan astma.

Erityisesti pienten lasten astmaoireiden arviointi on hankalaa ja perustuu paljolti subjektiiviseen näkemykseen. Ventica®-järjestelmä on tarkoitettu 1-5 -vuotiaiden lasten astman diagnosoinnin ja hoitotasapainon seurannan avuksi. Mittaus tehdään helposti yöllä lapsen nukkuessa kotona. Analysointiohjelmisto tarkastelee lepohengityksen vaihtelua, ja tuottaa siitä lääkärille yksinkertaisen, objektiivisen raportin kliinisen arvion tueksi. 

Revenion tavoitteena on tarjota ratkaisu kliiniseen rutiinikäyttöön. Kilpailevia teknologioita ei ole, ja markkinan kiinnostus tuotteeseen on suuri. Ventica® -järjestelmä on nyt myynnissä Euroopassa ja Australiassa. 

Image
Reveniogroup research

Melanooma on nopeimmin yleistyvä syöpä

Ihosyövät ja niiden esiasteet lisääntyvät voimakkaasti ympäri maailman. Vuosittain todetaan maailmanlaajuisesti 2–3 miljoonaa melanoomatapausta, joiden taustalla on jatkuvasti kasvanut altistuminen UV-säteilylle sekä väestön ikääntyminen.

Kehitteillä olevalla Revenion hyperspektrikamerajärjestelmällä Cuticalla® voidaan havaita silmälle havaitsemattomia muutoksia ja niiden rajoja. Cutica® pystyy havaitsemaan muutoksia jopa kahden millimetrin syvyydessä ihossa. Tämä auttaa ihotautilääkäriä suunnittelemaan melanooman leikkausalueen entistä tarkemmin, mikä on erityisen kriittistä pään alueella, jossa melanooma yleisimmin esiintyy. Tärkeää on saada kasvain poistettua kokonaan, jotta vältytään uusintaleikkaukselta. Nykyisin noin 50 prosenttia ihosyöpäleikkauksista joudutaan uusimaan.