Revenion henkilöstörahasto

Revenion henkilöstö on käyttänyt aktiivisesti mahdollisuutta rahastoida yhtiön vuonna 2016 perustamaan henkilöstörahastoon enimmillään kahden kuukauden palkkaa vastaavan summan vuosibonuksestaan. Rahaston kokonaispääoma oli 31.12.2019 yli 1,3 miljoonaa euroa, josta johtoryhmän sijoitusten osuus on noin puolet. Tammikuussa 2020 sijoituksia tehtiin lähes 200 000 euron edestä.

Revenio maksaa rahastoitavan summan päälle 25 %:n ylimääräisen osan, joka vastaa niitä lakisääteisiä kuluja, joita yhtiölle tulisi maksettavaksi, mikäli bonus maksettaisiin palkkana. Rahasto sijoittaa varoja Revenio Group Oyj:n osakkeisiin. Rahastoa hallinnoi Mandatum Life.

Rahastoimiseen osallistuminen on kunkin työntekijän itse päätettävissä. Vaihtoehtoisesti bonukset voi nostaa myös palkkana.  Henkilöstörahasto on avoin Yhtiön koko henkilöstölle Suomessa.