Analyytikot

Revenio Group Oyj:tä seuraavat analyytikot:

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike
Eteläesplanadi 22 A
FIN-00130 Helsinki, Finland

Analyytikko: Pia Rosqvist-Heinsalmi

Inderes Oy
Itämerenkatu 2
FI-00180 Helsinki
www.inderes.fi
twitter.com/inderes


Analyytikko: Mikael Rautanen

OP Financial Group
Markets
Gebhardinaukio 1, Helsinki, Finland

Analyytikko: Anssi Raussi

 

Skandiska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori
Eteläesplanadi 8
FIN-00130 Helsinki, Finland

Analyytikko: Julius Rapeli

Inderes -raportit

Vastuuvapauslauseke

Analyytikkojen toimittamat analyysit ovat meitä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys Revenio Group Oyj:stä, osaketunnus REG1V. Revenio Group Oyj (myöhemmin Revenio Group) ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. Revenio Group ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta. Inderes Oy:n ja Carnegie Investment Bank AB:n tuottama tieto, johon sivustollamme viitataan perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita Revenio Groupia seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet.

Revenio Groupin sivustollaan viittaama ja ylläpitämä tieto ei edusta Revenio Groupin tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei missään tapauksessa pidä pitää sijoitusneuvontana.

Revenio Group ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.

Tämä analyytikko-sivusto on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.