Revenio on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiayhtiö

Revenion markkinat ovat maailmalla. Tuotekehityskeskuksemme, centers of excellence, sijaitsevat Suomessa ja Italiassa. Tonometriaan liittyvien tuotteiden ja ohjelmistojen tuotekehitys tapahtuu Suomessa ja optisten tuotteiden ja ohjelmistojen Italiassa. Tavoitteenamme on laajentaa entisestään asemaamme globaalin jakelijaverkostomme sekä omien vahvojen Yhdysvaltojen myyntikanavien kautta.

Miksi sijoittaa Revenioon?

1

Parannamme suomalaisella teknologialla ihmisten elämänlaatua ja elinajan ennustetta ympäri maailman. 

2

Terveydenhuollon megatrendit kuten väestön ikääntyminen ja maailmanlaajuinen tarve kustannussäästöihin tukevat kasvutavoitteitamme.

3

Meillä on vahva näyttö liikevaihtomme kasvusta ja hyvästä kannattavuudesta. Liikevoittomarginaalimme on erinomainen. 

4

Yli puolet osakkeistamme on kotitalouksien omistuksessa ja osakkeen vaihto on vilkasta. 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Tulosohjeistus vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle:

Kolmannen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen yhtiön 12.10.2020 antama tulosohjeistus: Revenio arvioi liiketoimintansa ja toimintaympäristönsä kehittyvän vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla seuraavasti:

  • Covid-19-pandemia aiheuttaa markkinoilla edelleen yleistä epävarmuutta ja vaikeuttaa näkyvyyttä loppuvuodelle 2020. Näissä olosuhteissa Revenio Group Oyj arvioi yhtiön kuluvuan vuoden heinä-joulukuun valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden ilman kertaluonteisia kuluja olevan vahvalla tasolla. 

Revenio perui 2.4.2020 vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Covid-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden ja alenevan yleisen talouskehityksen vuoksi olosuhteet markkinoilla ovat muodostuneet erittäin poikkeuksellisiksi, minkä vuoksi taloudellisen kehityksen ennustettavuus on heikentynyt merkittävästi. Koska tilanteen kaikkia vaikutuksia loppuvuodelle on vielä vaikea arvioida, Revenio Group Oyj perui 20.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020, eikä toistaiseksi anna uutta ohjeistusta.

Yhtiön aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 oli:

Revenio-konsernin raportoidun liikevaihdon arvioidaan kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Image
Revenio innovaatio

Keskeiset tunnusluvut

Osingonmaksuhistoria (€)