Revenio on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiayhtiö

Revenion markkinat ovat maailmalla, mutta omistus ja tuotekehitys ovat edelleen vahvasti Suomessa. Tavoitteenamme on entisestään laajentaa globaalia asemaamme nykytuotteilla. Rinnalle nousee vahva panostus uusien terveysteknologioiden kehitystyöhön.

Miksi sijoittaa Revenioon?

1

Parannamme suomalaisella teknologialla ihmisten elämänlaatua ja elinajan ennustetta ympäri maailman. 

2

Terveydenhuollon megatrendit kuten väestön ikääntyminen ja maailmanlaajuinen tarve kustannussäästöihin tukevat kasvutavoitteitamme.

3

Meillä on vahva näyttö liikevaihtomme kasvusta ja hyvästä kannattavuudesta. Liikevoittomarginaalimme on erinomainen. 

4

Yli puolet osakkeistamme on kotitalouksien omistuksessa ja osakkeen vaihto on vilkasta. Tavoitteenamme on myös muistaa osakkeenomistajiamme ja perinteisesti osingonmaksukykymme on ollut hyvä.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän vahvalla tasolla. 

Image
Revenio innovaatio

Keskeiset tunnusluvut

Osingonmaksuhistoria (€)