Palkitsemispolitiikka

Revenion palkitsemista koskeva raportointi koostuu yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein esitettävästä Palkitsemispolitiikasta sekä vuodesta 2021 lähtien vuosittain esitettävästä Palkitsemisraportista, joissa selostetaan Yhtiön toimielimille päättyneellä tilikaudella maksetut palkkiot. 

Palkitsemispolitiikka määrittää periaatteet Revenion toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle.

Palkitsemispolitiikka