Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Pörssitiedote

 

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote 6.8.2018 Puolivuosikatsaus klo 9.00


Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Tämä tiedote on tiivistelmä Revenio Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi.

Vahva toinen neljännes, liikevaihdon kasvu 13,4 %

Huhtikuu-kesäkuu 2018 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto oli 7,6 (6,7) miljoonaa euroa, kasvua 13,4 %
 • Liiketulos oli 2,5 (2,3) miljoonaa euroa, ollen 33,0 % liikevaihdosta, kasvua 10,7 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,085 euroa (0,074)
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu huhti-kesäkuussa oli 12,7 % eli 0,8 %-yksikköä raportoitua kasvua heikompi
 • Ammattikäyttöön tarkoitetun uuden sukupolven Icare ic200:n CE-merkkihakemus jätettiin toukokuussa

Tammikuu-kesäkuu 2018 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto oli 14,6 (12,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 14,6 %
 • Liiketulos oli 4,6 (4,0) miljoonaa euroa, ollen 31,8 % liikevaihdosta, kasvua 17,2 %
 • Anturimyynti oli 4,6 (3,8) miljoonaa euroa, kasvua 20,4 (27,0) %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,154 (0,133) euroa
 • Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajille annettiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että yhtä osaketta vastaan annettiin kaksi uutta osaketta (ns. osakesplit).
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-kesäkuussa oli 17,7 % eli 3,1 %-yksikköä raportoitua kasvua vahvempi

 

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR

  1.4-
30.6.2018
1.4-
30.6.2017
Muutos-
%
1.1-
30.6.2018
1.1-
30.6.2017
Muutos
-%
Liikevaihto, konserni 7.6 6.7 13.4 14.6 12.7 14.6
Liiketulos, konserni 2.5 2.3 10.7 4.6 4.0 17.2
Liikevaihto, Terveysteknologia 7.6 6.7 13.4 14.6 12.7 14.6
Liiketulos, Terveysteknologia 3.2 2.8 14.8 5.9 5.0 17.0
Laimentamaton tulos/osake 0.09 0.07  0.15 0.13 
Liiketoiminnan rahavirta  1.9 2.1  3.6 3.8 
     30.6.2018 30.6.2017 Muutos, %-:köä
Omavaraisuusaste, %    81.9 73.2 8.7
Nettovelkaantumisaste, %    -31.7 -34.3 2.6

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuoden 2018 toista neljännestä:

Liikevaihtomme huhti-kesäkuulta oli 7,6 (6,7) miljoonaa euroa, missä oli kasvua 13,4 % ja liiketuloksemme oli 2,5 (2,3) miljoonaa euroa, kasvua 10,7 %.

Uuden sukupolven silmänpainemittari Icare ic100 sai myyntiluvan Kiinassa toukokuussa ja kesäkuussa Meksikossa. Ensimmäisiä toimituksia lähti Kiinaan kesäkuussa.  Icare ic100:n jakelu toteutetaan Kiinassa aiempaa tuotesukupolvea, TA01:tä, laajemman jakeluverkoston kautta tehokkuuden ja kattavuuden varmistamiseksi. Uuden sukupolven tuotteen lanseeraus hidastutti odotetusti aiemman sukupolven laitteen myyntiä katsauskauden aikana jakelijoiden ajaessa TA01:n varastoja alas. Odotamme Kiinasta ensimmäisiä merkittäviä ic100-tilauksia vasta loppuvuoden aikana.

Teimme katsauskauden aikana päätöksen siirtyä suurempiin toimitiloihin Raleighissa, USA:ssa. Toimistossamme työskentelee jo lähes 10 henkeä ja uudet tilat mahdollistavat myös tulevan kasvun. Uusiin toimitiloihin siirrytään syyskuussa.

Ammattikäyttöön tarkoitetun uuden sukupolven silmänpainemittari Icare ic200:n CE-merkkihakemus jätettiin kuluvan vuoden toukokuun lopulla. Odotamme myyntilupaa vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Jo saamamme tuotepalautteen perusteella odotamme tuotteelle hyvää kysyntää Euroopassa heti myyntityön käynnistyessä. Tuote korvaa Icare PRO:n, joka on ollut suosittu tuote leikkaavien silmälääkärien parissa. Tuotteelle jätetään myyntilupahakemus Yhdysvalloissa heti kun siellä jo aloitettu kliininen tutkimus saadaan päätökseen.

Tutkimustuloksia silmänpaineen ympärivuorokautisen seurannan merkityksestä glaukooman tunnistamisessa ja hoidossa sekä Icare HOME:n roolista valmistuu koko ajan lisää, mikä on tärkeää uuden hoitokäytännön vakiinnuttamisessa. Viimeisin tutkimus on julkaistu Australiassa ja se osoitti, kuinka lähes 10 %:lla potilaista oli merkittävästi kohonneita silmänpainelukemia toimistoaikojen ulkopuolella ja jo syntyneitä silmänpohjan hermosäievaurioita. Tutkimus osoittaa hyvin, kuinka tärkeää on diagnoosin jälkeen selvittää potilaan mahdolliset silmänpaineen vuorokautiset vaihtelut sekä lääkehoidon vaikuttavuus.

Käynnistimme Icare HOME -silmänpainemittarin myynnin suoraan kuluttajille Suomessa toukokuussa ja avasimme silmanpaine.fi-sivuston myynnin tueksi. Yhä useampi silmälääkäriasema toimii referenssiklinikkana Icare HOME:n käyttäjille.

Astmatuote Ventica®lla on tehty kliinisiä tutkimuksia parannetulla algoritmilla ja olemme saaneet niistä hyviä tuloksia. Tuotteen kaupallinen lanseeraus tapahtuu syksyn aikana Euroopan markkinoilla ja tuote on esillä muun muassa Pariisissa European Respiratory Societyn kongressissa, jossa pidämme myös alan lääkäreille tieteellisen esitelmän Venticasta lapsipotilaiden astman hoidossa.  

Ihosyöpään liittyvä hyperspektrikamera Cutica® etenee suunnitellusti ja tavoitteenamme on hakea tuotteelle CE-merkin myötä myyntilupa Euroopan alueella vuoden 2019 alkupuolella. Tuotetta kohtaan on syntynyt laajenevaa kiinnostusta ihotautilääkäreiden parissa."

Olemme tehneet alkuvuoden aikana töitä toukokuussa voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten täyttämiseksi ja voin ilolla todeta, että käsityksemme mukaan täytämme asetuksen mukaiset vaatimukset  viranomaisten asettaman aikataulun mukaisesti toukokuun aikana.

     

Yleislausunto

Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel. 040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

 

Revenio-konserni lyhyesti

 

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

 

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 35,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Liitteet
956924.pdf1.03 MB