Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019

Pörssitiedote

Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Revenio osti italialaisen CenterVue S.p.A:n koko osakekannan huhtikuun lopussa. Kauppahinta oli 59 miljoonaa euroa ja se suoritettiin käteisellä, Revenion varmistettua tavanomaisten ehtojen mukaisen velkarahoituksen. Lisäksi osapuolet sopivat järjestelystä, jossa Revenio maksaa 1 miljoonan euron lisäkauppahinnan osapuolten sopimien lisäkauppahintaa koskevien ehtojen toteutuessa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yritysoston toteuttamiseksi Revenio perusti Italiaan tytäryhtiön Revenio Italy S.R.L., joka osti kohdeyhtiön osakkeet. Revenio takasi kauppakirjassa tytäryhtiön kauppahintaan liittyvät maksuvelvoitteet. Yritysosto rahoitettiin tavanomaisten ehtojen mukaisella velkarahoituksella Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä (“Danske Bank”) sekä osakeannilla. Revenio toteutti huhtikuussa 2019 rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatun osakeannin, jossa tarjottiin merkittäväksi enintään 2 350 000 uutta Revenion osaketta.

Erillinen yritysostoon liittyvä hankintamenolaskelma esitetään tämän puolivuosikatsauksen sivulla 22.

Revenio ottaa merkittävän kasvuloikan strategisen yritysoston myötä

Huhtikuu-kesäkuu 2019

 • Liikevaihto oli 11,8 (7,6) miljoonaa euroa, kasvua 55,4 %
 • Käyttökate oli 1,4 (2,6) miljoonaa euroa, ollen 11,9 % liikevaihdosta, laskua 46,3 %
 • Käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa, ollen 27,3 % liikevaihdosta, kasvua 22,8 %
 • Liiketulos oli 0,9 (2,5) miljoonaa euroa, ollen 7,4 % liikevaihdosta, laskua 65,0 %
 • Liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa, ollen 22,8 % liikevaihdosta, kasvua 7,3 %Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu huhti-kesäkuussa oli 56,3 % eli 0,9 %-yksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,018 (0,085) euroa
 • Yritysostoon liittyvillä kertaluonteisilla kuluilla oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,091 euroa
 • Revenio allekirjoitti huhtikuussa 2019 sopimuksen italialaisen CenterVue SpA:n koko osakekannan ostamiseksi. Yritysosto saatiin päätökseen huhtikuun 2019 lopussa
 • CenterVuen liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja integraatiotyö etenee suunnitelmien mukaisesti
 • Yhtiö toteutti nopeutetulla tarjousmenettelyllä valikoiduille institutionaalisille sijoittajille suunnatun osakeannin, jonka myötä yhtiö keräsi uutta pääomaa yhteensä 41,2 miljoonaa euroa kulujen jälkeen
 • Lisäksi yritysoston rahoittamiseksi yhtiö nosti pankkilainaa yhteensä 30 miljoonaa euroa
 • DI Mikko Moilanen nimitettiin Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajaksi, hän on aloittanut tehtävässään 5.8.2019

Tammikuu-kesäkuu 2019

 • Liikevaihto oli 20,3 (14,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 38,9 %
 • Käyttökate oli 4,3 (4,9) miljoonaa euroa, ollen 21,1 % liikevaihdosta, laskua 12,5 %.
 • Käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli 6,4 miljoonaa euroa, ollen 31,4 % liikevaihdosta, kasvua 30,3 %
 • Liiketulos oli 3,5 (4,6) miljoonaa euroa, ollen 17,0 % liikevaihdosta, laskua 25,7 %
 • Liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos oli 5,5 miljoonaa euroa, ollen 27,3 % liikevaihdosta, kasvua 19,2 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-kesäkuussa oli 36,6 % eli 2,3 %-yksikköä raportoitua kasvua heikompi
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,105 (0,154) euroa
 • Yritysostoon liittyvillä kertaluonteisilla kuluilla oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,189 euroa

Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR

1.4-30.6.20191.4-30.6.2018Muutos-%1.1-30.6.20191.1-30.6.2018Muutos-
%
Liikevaihto11,87,655,420,314,638,9
Käyttökate, EBITDA1,42,6-46,34,34,9-12,5
Liiketulos, EBIT 0,92,5-65,03,54,6-25,7
Käyttökate - %, EBITDA11,934,621,133,5
Liiketulos - %, EBIT 7,433,017,031,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)1,616,96,531,1
Oman pääoman tuotto, % (ROE)*1,414,07,024,9
Laimentamaton tulos/osake0,0180,0850,1050,154
30.6.201930.6.2018Muutos, %-:köä
Omavaraisuusaste, %53,4 81,9-28,5 
Nettovelkaantumisaste, %18,2 -31,749,9

* Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) ja oman pääoman tuotto, % (ROE) -tunnuslukujen vertailuluvut on päivitetty, koska laskennassa on siirrytty katsauskauden tunnuslukuihin.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019, päivitetty  

CenterVue-yritysoston johdosta Revenion liikevaihto kasvaa erittäin voimakkaasti. Konsernin yrityskaupan kertaluonteisilla kuluilla oikaistun suhteellisen käyttökatteen odotetaan olevan hyvällä tasolla.  

Aiempi, 14.2.2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkaistu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019 oli: Liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän vahvalla tasolla.

Toimitusjohtaja Mikko Moilanen kommentoi:

”Liikevaihtomme vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla kasvoi 38,9 % ja oli 20,3 miljoonaa euroa. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökatteemme vastaavalta ajanjaksolta kasvoi 30,2 % ja oli 6,4 miljoonaa euroa. CenterVuen liikevaihto ja tulos kasvoivat toisella vuosineljänneksellä erittäin myönteisesti edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Olen ottanut Revenio-konsernin toimitusjohtajan tehtävät vastaan elokuun alusta alkaen erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, jossa konsernin merkittävin yritysosto on saatu päätökseen ja integraatiotyö on hyvässä vauhdissa. CenterVuen henkilöstö on suhtautunut erittäin positiivisesti uuteen omistajaan ja niihin mahdollisuuksiin, joita meillä on yhdessä tulevaisuudessa. Ilmapiiri on erittäin innostunut, positiivinen ja työn täyteinen. Jakelijaverkostoltamme saamamme palautteen perusteella he näkevät positiivisena mahdollisuutena sen, että Reveniolla on jatkossa tarjota entistä laajempi tuotevalikoima. Useat jakelijat ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa keskustella kanssamme laajemmasta yhteistyöstä.

CenterVue-yritysosto, siihen liittyvän integraatiotyö ja muun liiketoiminnan kehittäminen ovat pitäneet koko organisaation kiireisenä katsauskaudella. Olemme jättäneet katsauskauden jälkeen Icare Ic200 -silmänpainemittariin liittyvän myyntilupahakemuksen Yhdysvaltojen lääkeviranomaiselle FDA:lle. Myös Icare HOME -silmänpainemittarin katsauskaudella saama Medicare-korvattavuus oli meille tärkeää, ja arvioimmekin sen vaikuttavan positiivisesti tuotteen myyntiin Yhdysvalloissa. Lisäksi Ventica®-järjestelmän kaupalliset toimenpiteet on käynnistetty ja jakelijayhteistyöhön on panostettu katsauskaudella.

Revenio on erinomaisessa kunnossa oleva yhtiö, jonka asema silmän diagnostiikan globaaleilla markkinoilla on vahva. Tämä merkitsee asiakkaillemme erityisesti luotettavuutta ja kyvykkyyttä toimittaa keskeiset silmän sairauksien tunnistamiseen ja hoidon aikaiseen seurantaan liittyvät nykyaikaiset laitteet yhden toimittajan periaatteella.

Tehtävänäni on ennen kaikkea luoda edellytyksiä Revenion seuraavan vaiheen markkinalähtöiselle kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle. Vahva markkina-asemamme, maailmanluokan operaatiomme, osaava ja sitoutunut tiimimme sekä teknologia- ja laatuosaamisemme luovat kasvun jatkamiselle erinomaiset puitteet.

Haluan esittää edeltäjälleni Timo Hildénille lämpimät kiitokseni hänen kovasta työstään Revenion ja Icaren menestyksen eteen. Timo on toimitusjohtajakautenaan rakentanut yhtiöistä menestystarinan asiakkaiden, henkilöstön, sijoittajien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. Tästä on hyvä jatkaa toimintamme määrätietoista kehittämistä edelleen.”

Yleislausunto

Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Robin Pulkkinen, tel. 050 505 9932

robin.pulkkinen@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, CenterVue Inc, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy.

Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Tavoitteena on luoda parempaa elämänlaatua terveys- teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan. Konsernin fokuksessa ovat glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman varhainen tunnistaminen ja hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liitteet