Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj hakee 2015 B-optio-oikeuksien listausta

Pörssitiedote

Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj hakee 2015 B-optio-oikeuksien listausta

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 15.6.2018 klo 17.00

Revenio Group Oyj hakee 2015 B-optio-oikeuksien listausta

Revenio Group Oyj hakee vuoden 2015 optio-ohjelman B-sarjan optio-oikeuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (First North) pörssilistalle 21.6.2018 alkaen.

Vuoden 2015 optio-ohjelman B-sarjan optio-oikeuksia on yhteensä 50 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Revenio Group Oyj:n osakketta eli maksimissaan 150 000 uutta osaketta. B-sarjan optio-oikeuksista 10 000 kappaletta on Revenio Group Oyj:n tytäryhtiön Done Medical Oy:n hallussa.

Tämänhetkinen osakkeen merkintähinta B-sarjan optio-oikeuksilla on 10,12 euroa osakkeelta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen hintaa on alennettu optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika B-sarjan optio-oikeuksilla alkoi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 31.5.2018. Optio-oikeudet ovat tuosta ajankohdasta lukien vapaasti luovutettavissa. Merkintäaika päättyy 31.5.2020. Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

Optio-oikeuksien 2015 myöntämisen perustelut ja alkuperäiset ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 10.8.2014. Optio-ohjelman 2015 ehdot sekä optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen hyväksymisaikataulu ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.revenio.fi

Revenio Group Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.