Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2019

Pörssitiedote

REVENIO GROUP OYJ:N TALOUDELLINEN RAPORTOINTI JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2019

Revenio Group Oyj:n tulosjulkistamisaikataulu vuonna 2019 on seuraava:

  • Tilinpäätöstiedote koskien vuotta 2018, torstaina 14.2.2019
  • Osavuosiraportti 1-3/2019, keskiviikkona 17.4.2019
  • Puolivuosikatsaus 1-6/2019, maanantaina 5.8.2019
  • Osavuosiraportti 1-9/2019, torstaina 24.10.2019

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2019 ja 1-9/2019 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetyssä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.3.2019. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Revenio Group Oyj:n hallitus.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 4.2.2019 toimitettava tästä kirjallinen pyyntö yhtiön hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Revenio Group Oyj, Hallitus, Äyritie 22, 01510 Vantaa.

Vuosikertomus tilikaudelta 2018 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.revenio.fi viikolla 9 / 2019.

Revenio Group Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.