Revenio Group Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Pörssitiedote

2018: Kasvu ja kannattavuus jatkuivat vahvoina

Lokakuu-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 8,7 (7,6) miljoonaa euroa, kasvua 13,8 %
 • Liiketulos oli 3,0 (1,7) miljoonaa euroa, ollen 34,8 % liikevaihdosta, kasvua 79,7 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu oli 13,9 %, ollen hieman raportoitua kasvua voimakkaampaa
 • ic200-silmänpainemittarin toimitukset alkoivat
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu 0,100 (0,075)

Tammikuu-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 30,7 (26,8) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 14,4 %
 • Liiketulos oli 10,2 (8,1) miljoonaa euroa, ollen 33,3 (30,3) % liikevaihdosta, kasvua 25,7 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu oli 14,9 %, ollen hieman raportoitua kasvua voimakkaampaa
 • Merkittäviä onnistuneita tuotelanseerauksia: Icare ic200, astmatuote Ventica sekä mHome-mobiilisovellus
 • Myynti Intian ja Kiinan kehittyvillä markkinoilla kasvoi selvästi
 • Antureita myytiin katsauskauden aikana lähes 18,5 miljoonaa kappaletta, mikä oli yli 23 % edellisvuotta enemmän
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,339 (0,288) euroa
 • Hallitus ehdottaa 20.3.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,28 (0,26) euroa/osake
Keskeiset tunnusluvut, MEUR
10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos 
20182017%20182017%
Liikevaihto, konserni8,77,613,830,726,814,4
Liiketulos, konserni3,01,779,710,28,125,7
Liikevaihto, Terveysteknologia8,77,613,830,726,814,4
Liiketulos, Terveysteknologia3,72,453,812,610,322,0
Laimentamaton tulos/osake0,1000,0750,3390,288
Liiketoiminnan rahavirta                  10,47,9
Muutos,
12/201812/2017%-:köä
Omavaraisuusaste, %81,884,0-2,2
Nettovelkaantumisaste, %-55,6-47,6-8,0

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän vahvalla tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuotta 2018:

"Vuosi 2018 oli meille vahvan ja kannattavan kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi 14,4 prosenttia ja oli 30,7 miljoonaa euroa. Liikevoittomme oli 33,3 prosenttia, mikä on näkemykseni mukaan erinomainen saavutus kasvuyhtiölle. Myynti kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueillamme, mistä olemme erittäin tyytyväisiä. Erityisesti kehittyvien markkinoiden, kuten Intian ja Kiinan myynti kehittyi odotustemme mukaisesti hyvin.

Panostimme katsauskauden aikana voimakkaasti kasvuamme tukevaan tuotemarkkinointiin, uutuustuotteiden lanseerauksiin sekä jakelijaverkostomme kehittämiseen. On hyvä huomioida, että kaikki nykytuotteemme ovat alle viiden vuoden ikäisiä, mikä kertoo tuoteportfoliomme ajantasaisuudesta. Vahvistimme vuoden 2018 aikana myös organisaatiotamme tukeaksemme myynnin kasvua erityisesti Kaukoidässä ja Yhdysvalloissa.

Vuonna 2018 lanseeraamastamme Icare ic100:sta on tullut nopeasti ykköstuotteemme myyntivolyymilla mitattuna. Tuote on osoittautunut erittäin laadukkaaksi ja kieliversiot ovat laajentaneet sen käyttäjäkuntaa maantieteellisesti.

Lanseerasimme uutuustuotteemme Icare ic200:n vuoden 2018 syyskuussa Euroopassa ja vuoden lopulla Australiassa ja Kanadassa. Tulemme jättämään myyntilupahakemuksen Yhdysvalloissa vuoden 2019 aikana.

Eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu TonoVET Plus on saanut hyvän vastaanoton eläinlääkäreiden keskuudessa ympäri maailman.

Kiinnostus Icare HOME -silmänpainemittaria kohtaan on vähitellen kääntymässä kysynnäksi. Katsauskaudella lanseeramamme Icare HOME -silmänpainemittariin liitetty pilvipohjainen mHOME-mobiilisovellus helpottaa osaltaan silmänpaineen vuorokausivaihteluiden seurantaa.

Kasvuaihioitamme ovat astmatuote Ventica ja ihosyövän seulontaan ja seurantaan kehitetty Cutica-hyperspektrikamera. Ventica lanseerattiin syyskuussa, minkä jälkeen olemme solmineet jakelijasopimuksia kymmeneen maahan. Ihosyöpään liittyvän hyperspektrikamera Cutican kehitystyö on niin ikään edennyt suunnitellusti. Tavoitteenamme on hakea tuotteelle Euroopan alueelle CE-merkki vuoden 2019 alkupuolella, minkä jälkeen jatkamme kliinisiä tutkimuksia. Oscare Medicalin liiketoiminta ei näyttänyt katsauskaudella merkittäviä piristymisen merkkejä. Jatkamme tältä osin tilanteen seuraamista ja vaihtoehtojen kartoittamista.

Anturimyyntimme saavutti katsauskaudella lähes 18,5 miljoonan myydyn anturin rajan. Olemme keskittäneet antureiden tuotannon Suomeen ja avasimme neljännen tuotantolinjan vuoden 2018 loppupuolella. Joustavan ja skaalautuvan tuotantomallimme ansiosta voimme reagoida nopeastikin kysynnän kasvuun.

Olemme päivittäneet strategiaamme ja tavoitteenamme on vahvistaa globaalia asemaamme entisestään vahvan kasvun kautta. Haluamme vahvistaa jalansijaamme Aasian kasvavilla markkinoilla. Näemme merkittävää uutta kasvupotentiaalia erityisesti Kiinassa ja Intiassa. Kasvutavoitteitamme tukevat terveydenhuollon globaalit megatrendit, kuten väestön kasvu ja ikääntyminen. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys kasvaa kaikkialla maailmassa.

Samalla kun vahvistamme asemaamme markkinoilla olemassa olevilla tuotteilla, tuotekehityksessämme on uusille markkinoille ja kohderyhmille suunnattuja seulontaan liittyviä tuoteaihioita, joita kehitämme eteenpäin orgaanisen kasvun varmistamiseksi.

Vaikka epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt, olemme lähteneet vuoteen 2019 positiivisin odotuksin ja luottavaisin mielin: meillä on vahva markkina-asema, korkealaatuiset tuotteet, vahva brändi sekä korkea asiakastyytyväisyys. Uskon, että nämä tekijät luovat meille hyvät kasvunäkymät pitkälle tulevaisuuteen.”

Puhelinkonferessi

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi samana päivänä klo 11.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin osallistujakoodilla 11537216# 

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 08 04

Yhdysvallat: +1 631 913 14 22

Audiocast

Toimitusjohtaja Timo Hildénin sekä talousjohtaja Robin Pulkkisen esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa https://reveniogroup.fi/sijoittajille/inderes-raportit klo 11.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 16.00 mennessä samassa osoitteessa.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel. 040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio Group on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiayhtiö. Kehitämme ja kaupallistamme tehokkaita ja helppokäyttöisiä terveysteknologiaan liittyviä seulontalaitteita kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien tunnistamiseen.

Olemme tällä hetkellä keskittyneet erityisesti glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistamiseen ja mittaamiseen. Markkina-alueenamme on koko maailma, ja tuotteitamme myydään yli 100 maassa.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Liitteet