Tiedonantopolitiikka

Revenio on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Revenion verkkosivusto www.revenio.fi sekä yhtiötiedotteet ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivuston tarjoamien tietojen käyttöön.

Revenion viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonvälityskanavat on kirjattu erilliseen tiedonantopolitiikka-dokumenttiin.

Sijoittajaviestinnästä vastaa Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja.

Internet

Yhtiö julkaisee suomen- ja englanninkielisen vuosikertomuksen, tilinpäätöstiedotteen sekä kolme osavuosikatsausta. Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa yhtiön Internet-sivuilta. Yhtiön kotisivuilla julkaistaan edellä mainittujen tiedotteiden lisäksi myös sijoittajatapaamisissa käytettyä muuta aineistoa.

Hiljainen jakso

Revenio noudattaa viestinnässään hiljaista jaksoa, joka alkaa joka alkaa 30 vuorokautta ennen jokaisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Revenio ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana Revenion johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin. Hiljaiset jaksot on nähtävillä Revenion verkkosivujen sijoittajakalenterissa