Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen Yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on Yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja antaa Yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen Yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Yhtiökokous 2020 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot vuosina 2018–2019, TEUR
20192018
Tilintarkastus8945
Muut palvelut3012
Yhteensä11957