Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 17.3.2021. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Revenio Group Oyj:n hallitus. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 1.2.2021 toimitettava tästä kirjallinen pyyntö yhtiön hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Revenio Group Oyj, Hallitus, Äyritie 22, 01510 Vantaa.