Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 4.4.2024. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 16.2.2024 toimitettava tästä kirjallinen pyyntö yhtiön hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Revenio Group Oyj, Hallitus, Äyritie 22, 01510 Vantaa.