Sijoittajat

Hallinnointi > Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet ja whistleblowing

Tavoitteenamme on ylläpitää avoimuuden ilmapiiriä ja eettisiä toimintamalleja kaikessa liiketoiminnassamme. Pidämme arvossa ja kunnioitamme kaikkia liiketoimintaamme liittyviä tahoja.

Ymmärrämme, että menestyksekkäässä ja vastuullisessa liiketoiminnassa ei ole kyse pelkästään siitä, mitä teemme, vaan myös siitä, miten toimimme. Eettiset toimintaohjeemme määrittävät yleiset periaatteet, joiden mukaan toimimme ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan ja harjoitamme liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti.

Haluamme, että työntekijämme, asiakkaamme, omistajamme ja muut sidosryhmämme pitävät meitä vastuullisena, turvallisena ja läpinäkyvänä yrityksenä.

Eettiset toimintaohjeemme tukevat meitä tekemään oikeita ratkaisuja joka päivä.

Eettiset toimintaohjeet

Ohjeet toimittajille

Reveniolla on käytössä whistleblowing-palvelu, jonka avulla voi ilmoittaa vakavista väärinkäytösriskeistä, jotka voisivat vaikuttaa esimerkiksi ihmisoikeuksiin, organisaatioomme, yhteiskuntaan tai ympäristöasioihin. Whistleblowing-palvelu on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään pienentämään riskejä. Whistleblowing-palvelu on Revenion työntekijöiden ja kaikkien ulkoisten osapuolien käytössä. 

WhistleB-palvelu