Sijoittajat

Sijoittajat > Sijoituskohteena

Revenio sijoituskohteena

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisuiden globaali kärkiyhtiö. Keskitymme silmien hoidon ratkaisuihin; tavoitteenamme on parantaa kliinisen diagnostiikan laatua kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla ja ohjelmistoratkaisuilla.

Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit sekä näihin liittyvät ohjelmistoratkaisut. Glaukooman tunnistamisen, diagnoosin ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut ovat silmänpaineen mittaus (tonometria), silmänpohjan kuvantaminen ja näkökenttätutkimus (perimetria).

Mahdollistamme silmäsairauksien tehokkaan diagnostiikan


Parannamme suomalaisella teknologialla ihmisten elämänlaatua ympäri maailman. Terveydenhuollon megatrendit kuten väestön ikääntyminen ja maailmanlaajuinen tarve kustannussäästöihin tukevat kasvutavoitteitamme.


Vuodesta 2016 lähtien Revenio on kasvattanut markkinaosuuttaan liikevaihdon vuosittaisen keskimääräisen kasvun (CAGR) ollessa noin 27 %, markkinoiden kasvuvauhdin ollessa 4–6 %. Kun Centervue-yritysoston vaikutukset eliminoidaan, on kasvuvauhti ollut hieman yli 13 %. Revenio on jatkossakin sitoutunut markkinaosuutensa jatkuvaan parantamiseen kaikissa tuoteryhmissä tavoitteenaan orgaanisen kasvun vauhdittaminen. Lisäksi yhtiö kartoittaa jatkossakin markkinoita mahdollisten yritysostokohteiden varalta tuotevalikoimansa kasvattamiseksi silmän diagnostiikkaratkaisuilla.


Noin puolet osakkeistamme on kotitalouksien omistuksessa ja osakkeen vaihto on vilkasta. Tavoitteenamme on myös muistaa osakkeenomistajiamme ja perinteisesti osingonmaksukykymme on ollut hyvä.

Revenion strategia add

Päivitetyn strategian kulmakiviä ovat (julkaistu 16.3.2021):

 • Fokusoimme silmien hoidon markkinoihin

 • Parannamme kliinisen diagnostiikan laatua kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla

 • Muutamme kliinisiä hoitokäytäntöjä silmien hoidon ohjelmistoratkaisuilla

 • Rakennamme yhä vahvempia jakelukanavia ja iCare-brändin tunnettuutta sekä vahvistamme asiakaskokemusta

 • Jatkamme vahvaa kannattavaa kasvuamme

Revenion kilpailuedut add

Osaaminen ja ihmiset

 • Toimialan ja globaalien markkinoiden tuntemus

 • Jakelukanavat

 • Maailmanluokan laatua edustavat tuotteet ja prosessit

Teknologia

 • Tutkimus ja tuotekehitys

 • Anturimyynnin tasainen kassavirta

 • Hyödynnetään IP‐suojattuja suomalaisia keksintöjä

Brändi

 • Vahva ja arvostettu iCare brändi

Tuotanto

 • Volyymijoustava tuotantomalli

Taloudellinen asema vahva

 • Kannattavuus ja tase

 • Omistaja-arvo

Revenion kasvun ajurit add

Terveydenhuolto on maailmanlaajuisissa haasteissa

Globaalit megatrendit tarjoavat meille uusia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia silmien hoidon markkinoilla. Näkemyksemme mukaan globaalin näönhuollon kysyntä kasvaa ikääntyvän ja kasvavan väestön sekä muuttuvien elämäntapojen myötä. Silmien hoidon kokonaisvaltaisista järjestelmistä on tulossa yhä tärkeämpiä kasvavien järjestelmäkustannusten ja resurssien rajallisuuden vuoksi. Lisäksi etäterveydenhuollon ja potilaan etäseurannan kysyntä kaikilla markkinoilla kasvaa edelleen myös COVID-19-pandemian vuoksi.

Silmien hoidon markkinoiden keskeisimmät trendit ovat:

 • Väestön kasvu

 • Väestön ikääntyminen

 • Eriarvoistuminen

 • Krooniset sairaudet yleistyvät

 • Infrastruktuurit eivät kykene hoitamaan tarvittavia potilasmääriä

Tunnusluvut

Tutustu Revenion taloudelliseen kehitykseen

Analyysit

Tutustu Reveniosta tehtyihin analyyseihin