Meistä

Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa liiketoimintaamme

Yritysvastuumme painopisteet perustuvat strategisiin linjauksiimme sekä sidosryhmille, yhteiskunnalle, ympäristölle ja ilmastolle luomaamme arvoon. Huomioimme kaikessa toiminnassamme terveysteknologia-alalle ominaiset liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet sekä tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme vuoden 2023 vastuullisuusraportistamme

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17. Tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi tavoitteena on poistaa maailmasta äärimmäinen köyhyys kaikissa muodoissaan.

Olemme valinneet kahdeksan YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat läheisesti yhteydessä liiketoimintaamme ja joissa uskomme voivamme vaikuttaa eniten.

Monipuolista ja käytännönläheistä vastuullisuustyötä

Parannamme elämänlaatua

Kehitämme terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille turvallisia ja helppokäyttöisiä sertifioituja terveysteknologiaratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaamman silmän diagnostiikan. Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme säännöllisesti ja keräämme palautetta tuotteistamme. Kehitämme jatkuvasti sekä nykytuotteitamme että uusia tuoteinnovaatioita vastaamaan asiakastarpeita.

Tehostamme innovaatioillamme ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja lisäämme terveydenhuollon saavutettavuutta, laatua ja tuottavuutta kaikkialla maailmassa ja vähennämme siten eriarvoisuutta. Tuotteidemme avulla silmän sairaudet pystytään tunnistamaan ajoissa. Hoitamattomina silmän sairaudet johtavat usein sokeuteen.

Käymme vuoropuhelua ja teemme tiivistä yhteistyötä useiden potilasjärjestöjen, sairaaloiden, yliopistojen sekä tutkimus- ja kehityslaitosten kanssa terveydenhuollon eteenpäin viemiseksi. Lisäksi lahjoitamme tarkan arviointiprosessin kautta tuotteitamme tutkimus- ja opetuskäyttöön, oppilaitoksille, kouluille ja valikoidusti myös hyväntekeväisyyteen.

Kasvamme yhdessä

Kun menestymme, luomme talouskasvua sidosryhmillemme sekä taloudellisesti vakaan ja kilpailukykyiset edut tarjoavan työyhteisön. Kannattava kasvu ja omistaja-arvon kehitystä tukeva kasvustrategia antavat meille numeeriset mittarit onnistumisellemme.

Kasvamme ja kehitymme yhdessä, sillä koulutamme henkilöstöämme ja kumppaneitamme jatkuvasti. Arvioimme vuosittain henkilöstömme koulutustarpeet ja laadimme koulutussuunnitelman, jossa otetaan huomioon myös yksilötason tarpeet. Lisäksi tarjoamme vuosittain kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.

Vaalimme ympäristöä

Huomioimme ympäristönäkökohdat tuotteidemme elinkaaren läpi aina suunnittelusta pakkausmateriaaleihin ja logistiikkaan. Varmistamme tuotteidemme ja tuotantotapojen kestävyyden ja kehitämme prosessejamme jatkuvasti.

Käytössämme on sertifioitu ISO 13485 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -laatujärjestelmä, jonka puitteissa otamme huomioon ympäristönäkökulmat ja vastuullisuuden. Suunnittelussa käytämme ympäristöstandardia IEC 60601-1-9 Environmentally Conscious Design.

Pyrimme vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Seuraamme ja mittaamme pakkausmateriaaliemme kierrätettävyyttä ja kierrätysmääriä, ja kierrätämme sertifioitujen kumppaneidemme kautta elektroniikkaromun ja pakkausmateriaalit.

Huolehdimme vastuullisesta tuotteiden ja palveluiden hankinnasta, ja auditoimme kumppanimme säännöllisesti. Varmistamme hankintaohjeistuksella (Purchasing Policy), että alihankkijamme toimivat vastuullisesti ja täyttävät laatu- ja ympäristökriteerimme sekä viranomaisvaatimukset. Toimittajien valintaprosessissa ja jatkuvassa yhteistyössä kiinnitämme huomiota ympäristötavoitteisiin ja ympäristösertifikaatteihin. Tuotteiden kuljetuksissa suosimme logistiikkapalveluidentoimittajia, jotka ovat sitoutuneet vähentämään C02-päästöjä.

Toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi

Pyrimme kaikessa siihen, että toimintamme on eettisesti kestävää ja läpinäkyvää. Kohtelemme henkilöstöämme tasa-arvoisesti ja varmistamme tasavertaisuuden työtehtävissä, kehittymismahdollisuuksissa ja palkitsemisessa.

Vastuullisuuttamme ja tapaamme toimia ohjaavat yhteiset arvomme. Noudatamme toiminnassamme lakeja, asetuksia, hyvää hallinnointitapaa sekä Revenion omaa eettistä Code of Conduct -toimintaohjeistusta. Käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava mahdollisista väärinkäytöksistä raportoimiseksi.