Sijoittajat

Sijoittajayhteydet

Sijoittajayhteydet

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina 30 päivän hiljainen jakso, jonka aikana Revenio ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, liiketoimintaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja koskien yhtiön taloudellista tilaa. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan sijoittajakalenterissa.

Toimitusjohtaja

Jouni Toijala
jouni.toijala(at)revenio.fi
+358 50 484 0085

Talousjohtaja

Robin Pulkkinen
robin.pulkkinen(at)revenio.fi
+358 50 505 9932

Tiedonantopolitiikka add

Revenio on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Revenion verkkosivusto www.revenio.fi sekä yhtiötiedotteet ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivuston tarjoamien tietojen käyttöön.

Revenion viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonvälityskanavat on kirjattu erilliseen tiedonantopolitiikka-dokumenttiin.

Sijoittajaviestinnästä vastaa Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja.

Internet

Yhtiö julkaisee suomen- ja englanninkielisen vuosikertomuksen, tilinpäätöstiedotteen sekä kolme osavuosikatsausta. Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa yhtiön Internet-sivuilta. Yhtiön kotisivuilla julkaistaan edellä mainittujen tiedotteiden lisäksi myös sijoittajatapaamisissa käytettyä muuta aineistoa.

Hiljainen jakso

Revenio noudattaa viestinnässään hiljaista jaksoa, joka alkaa joka alkaa 30 vuorokautta ennen jokaisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Revenio ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana Revenion johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin. Hiljaiset jaksot on nähtävillä Revenion verkkosivujen sijoittajakalenterissa.

Tilaa tiedotteita add

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi täältä.

Analyytikot add

Reveniota seuraavat analyytikot löydät täältä.