Revenio on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiayhtiö.

Fokuksessamme ovat glaukooman, ihosyövän, astman ja osteoporoosin tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen seuranta.

Revenio-konsernin liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia terveysteknologiaan liittyviä seulontalaitteita.

Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä ovat seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua.

 

Revenion vahva teknologiaosaaminen, tarkat, läpi koko toimitusketjun kulkevat laatukriteerit sekä eri markkinoiden tuntemus luovat yhtiölle vahvan pohjan olla myös tulevaisuudessa terveysteknologioihin liittyvien seulontalaitteiden globaali kärkiyhtiö.

 

Jatkuva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen avaa konsernille uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa olemassa olevien tuotteiden asemaa markkinoilla.

Image
Revenio Ventica

Liiketoiminnat

Maailman kärkiyhtiö seulontateknologioissa

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja Oscare Medical Oy:n liiketoiminnat sekä Revenio Research Oy:n lanseerattavat uudet tuotteet ihosyövän ja lasten astman alueilla.

Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta.

Pyrimme kehittämään diagnostiikan tehokkuutta maailmanlaajuisesti tarjoamalla ainutlaatuisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.

Strategia

Toimialamme tiennäyttäjä

Visionamme on olla ensisijainen kumppani [asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme] ainutlaatuisissa terveysteknologiaratkaisuissa.

 

Mahdollistamme asiakkaillemme helpon ja tehokkaan diagnostiikan ja luomme samalla pitkäaikaisen, tyytyväisen asiakaskunnan.

 

Pyrimme kehittämään diagnostiikan tehokkuutta maailmanlaajuisesti tarjoamalla ainutlaatuisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.

 

Vahvistamme entisestään asemaamme oftalmologian parissa. Laajennamme toimintaamme ja markkina-aluettamme uusilla tuotteilla ja uusiin sovelluksiin, innovatiivisiin teknologioihin pohjautuvalla osaamisellamme.

Image
Revenio strategia kaavio

Image
Revenio Group Hero

Henkilöstömme, asiantuntijaverkostomme ja periksiantamaton sitoutumisemme laadukkaisiin ja kilpailukykyisiin tuotteisiin ovat jatkuvan kasvumme kulmakiviä. Rakennamme menestyksemme vahvan brändin, uniikkien tuotteiden, maailmanluokan operaatioiden ja parhaan myyntiverkoston varaan.

 

Terveydenhuolto on maailmanlaajuisesti ennennäkemättömien haasteiden edessä. Samaan aikaan tarve terveydenhoidon kustannustehokkuudelle lisääntyy. Innovaatiot, jotka tehostavat ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja ovat helposti käytettävissä kaikkialla maailmassa, lisäävät terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta.

 

Revenion tavoitteena on ottaa vahva rooli terveysteknologiaan liittyvien potilaslähtöisten seulontojen globaalina kärkiyhtiönä. Ennaltaehkäisevässä ja kustannustehokkuuteen pyrkivässä terveydenhuollossa potilaslähtöisten seulontojen merkitys kasvaa ikääntyvän väestön ja entistä niukempien kansallisten resurssien myötä. Tarvitaan innovaatioita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaasti käyttöönotettavia ympäri maailman. Tässä kehityksessä Revenio haluaa olla toimialansa tiennäyttäjä.

Visionamme on olla ensisijainen kumppani ainutlaatuisissa terveysteknologiaratkaisuissa.

 

Missionamme on luoda parempaa elämänlaatua terveysteknologiaratkaisuillamme, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan.

Arvomme

 
1

Luottamus ja rehellisyys

 
2

Ihmiset ja tiimityö

3

Innovaatio ja laatu

 
4

Kasvu ja arvonluonti

 

Konsernirakenne

Revenio Group Oyj Corporate Governance -rakenne

Revenio Group -konsernin muodostavat emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen kokonaan tai osin omistamat liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Research Oy ja Oscare Medical Oy.

Icare Finlandin päätuote ja yhtiön perusliiketoiminnan ydin on glaukooman tunnistamiseen liittyvät silmänpaineen mittauksiin, seurantaan ja seulontoihin tarkoitetut Icare silmänpainemittarit.

Revenio Research keskittyy tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on löytää ja kaupallistaa uusia terveysteknologiaan liittyviä seulontateknologioita.

Oscare Medical kehittää ja markkinoi pientä, kevyttä mittalaitetta luunlujuuden mittaamiseen ja niiden henkilöiden tunnistamiseen, joilla on kohonnut osteoporoosin riski.

Image
Revenio corporate governance rakenne