Revenio on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiayhtiö.

Fokuksessamme ovat glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman tunnistaminen ja hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen.

Revenio-konsernin liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia terveysteknologiaan liittyviä laitteita erityisesti kansanterveydellisesti merkittävien silmän sairauksien tunnistamiseen. Silmäsairaudet ovat lisääntymässä voimakkaasti väestön ikääntymisen myötä. 

Revenion liiketoimintojen yhteisinä nimittäjinä ovat potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua.

 

Revenion vahva teknologiaosaaminen, tarkat, läpi koko toimitusketjun kulkevat tiukat laatukriteerit sekä eri markkinoiden tuntemus luovat yhtiölle vahvan pohjan olla myös tulevaisuudessa terveysteknologioihin liittyvien seulontalaitteiden globaali kärkiyhtiö.

 

Jatkuva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen avaa konsernille uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa olemassa olevien tuotteiden asemaa markkinoilla.

Image
Revenio Ventica

Liiketoiminnat

Maailman kärkiyhtiö silmän diagnostiikassa

Revenio on silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden johtava kansainvälinen toimija. Revenio-konsernin muodostavat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L., Centervue SpA, Revenio Research Oy, Done Medical Oy sekä Oscare Medical Oy. 

 

Pyrimme kehittämään silmän diagnostiikan tehokkuutta maailmanlaajuisesti tarjoamalla ainutlaatuisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.

Strategia

Toimialamme tiennäyttäjä

Visionamme on olla ensisijainen kumppani asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ainutlaatuisissa terveysteknologiaratkaisuissa.

 

Mahdollistamme asiakkaillemme helpon ja tehokkaan silmän diagnostiikan. Asemamme oftalmologisten laitteiden globaalina toimijana on vahva, mikä tarkoittaa asiakkaillemme luotettavuutta ja kykyä toimittaa kaikki merkittävät silmän sairauksiin tarvittavat modernit tuotteet yhden toimittajan periaatteella.

 

Pyrimme kehittämään diagnostiikan tehokkuutta maailmanlaajuisesti tarjoamalla ainutlaatuisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.

 

Tavoitteenamme on vahvistaa entisestään asemaamme silmän ja erityisesti glaukooman diagnostiikkaan ja seurantaan liittyvien tuotteiden maailmanlaajuisena markkinajohtajana. Laajennamme toimintaamme ja markkina-aluettamme uusilla tuotteilla ja uusiin sovelluksiin, innovatiivisiin teknologioihin pohjautuvalla osaamisellamme.

 

 

Image
Revenio strategia kaavio

Image
Revenio Group Hero

Henkilöstömme, asiantuntijaverkostomme ja periksiantamaton sitoutumisemme laadukkaisiin ja kilpailukykyisiin tuotteisiin ovat jatkuvan kasvumme kulmakiviä. Rakennamme menestyksemme vahvan brändin, ainutlaatuisien tuotteiden, huippulaadun, maailmanluokan operaatioiden ja parhaan myyntiverkoston varaan.

 

Terveydenhuolto on maailmanlaajuisesti ennennäkemättömien haasteiden edessä. Samaan aikaan tarve terveydenhoidon kustannustehokkuudelle lisääntyy. Revenion tavoitteena on ottaa vahva rooli terveysteknologiaan liittyvien potilaslähtöisten seulontojen kansainvälisenä kärkiyhtiönä. Ennaltaehkäisevässä ja kustannustehokkuuteen pyrkivässä terveydenhuollossa potilaslähtöisten seulontojen merkitys kasvaa ikääntyvän väestön ja entistä niukempien kansallisten resurssien myötä. Tarvitaan terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta lisääviä innovaatioita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaasti käyttöönotettavia ympäri maailman. Tässä kehityksessä Revenio haluaa olla toimialansa tiennäyttäjä.

Visionamme on olla ensisijainen kumppani ainutlaatuisissa terveysteknologiaratkaisuissa.

 

Missionamme on luoda parempaa elämänlaatua terveysteknologiaratkaisuillamme, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan.

Arvomme

 
1

Luottamus ja rehellisyys

 
2

Ihmiset ja tiimityö

3

Innovaatio ja laatu

 
4

Kasvu ja arvonluonti

 

Konsernirakenne

Revenio Group Oyj Corporate Governance -rakenne

Revenio konserniin kuuluvat emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen kokonaan tai osin omistamat liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L., CenterVue SpA, Revenio Research Oy, Done Medical Oy ja Oscare Medical Oy.

Icare Finlandin päätuote ja yhtiön perusliiketoiminnan ydin ovat glaukooman tunnistamiseen ja seurantaan liittyvät Icare-silmänpainemittarit.

Revenion (Revenio Italy S.R.L.) huhtikuussa 2019 ostama CenterVue  SpA on globaalisti toimiva yhtiö, joka kehittää, valmistaa ja myy korkeaa teknologiaa edustavia diagnostiikkalaitteita näkökykyä uhkaavien silmäsairauksien varhaisen vaiheen tunnistamiseen ja hoidon aikaiseen seurantaan. Tällaisia sairauksia ovat glaukooma, diabeettinen retinopatia ja silmänpohjan rappeuma.

Revenio Research keskittyy terveysteknologian tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on kaupallistaa uusia ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille. Hankkeiden yhteisenä nimittäjänä on diagnosoinnin ja hoidon suunnittelun tukeminen yleisissä vakavissa sairauksissa.

Oscare Medical kehittää ja markkinoi pientä, kevyttä mittalaitetta luunlujuuden mittaamiseen ja niiden henkilöiden tunnistamiseen, joilla on kohonnut osteoporoosin riski.

Image
Corporate Governance rakenne suomi 2020