Johdon omistukset ja palkkiot

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten palkkio maksetaan 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60%:sti rahana. Mikäli hallituksen jäsen luopuu jäsenyydestään kesken toimikauden, on hän velvollinen palauttamaan saamastansa osakepalkkiosta osakemäärän joka vastaa osakkeina maksettavaa hallituspalkkiota ajalta joka hänen toimikaudestaan on jäljellä hänen luopuessaan hallituksen jäsenyydestä.

Hallituksen jäsenille vuosina 2011-2018 hallituspalkkiona luovutettujen osakkeiden määrä, kpl:

Hallituksen jäsen201120122013201420152016201720182011-2018 yhteensä
Timo Mänty, hallituksen entinen puheenjohtaja ja jäsen5217666711884
Rolf Fryckman, hallituksen entinen jäsen313040001 0594438990
Matti Hyytiäinen, hallituksen entinen jäsen313040007130
Julia Ormio, hallituksen entinen jäsen313040007130
Pekka Tammela31304000211888571581950069412861
Ari Kohonen, hallituksen jäsen10594433584092506943212
Kyösti Kakkonen, hallituksen jäsen4433584092506942154
Pekka Rönkä, hallituksen puheenjohtaja44335840925013882848
Ann-Christine Sundell, hallituksen jäsen4092506941353

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista ja palkitsemista päättää hallitus. Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana toimi 24.11.2019 saakka Mikko Moilanen. Timo Hildén aloitti Revenio Group Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana 25.11.2019 alkaen.  Toimitusjohtajan palkkaedut vuosina 2017-2018 olivat seuraavat:

TJRahapalkkaTulospalkkiotLuontaisedutTyösuhdeoptiotYhteensä
Timo Hildén2018 / 20172018 / 20172018 / 20172018 / 20172018 / 2017
261633 / 19116345939 / 48661240 / 17201141250 / -403124 / 257025

Toimitusjohtaja Timo Hildénillä on kuuden kuukauden palkallinen irtisanomisaika. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, on hän oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke-edut määräytyvät lain mukaan. Kiinteän rahapalkan lisäksi toimitusjohtajalla on tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehdot päätetään vuosittain. Järjestelmän enimmäispalkkiomäärä on yhdeksän kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. 

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana toimi 31.12.2016 asti Olli-Pekka Salovaara. Konsernin toimitusjohtajana 1.1.2017 - 5.8.2019 toimi Timo Hildén. Konsernin toimitusjohtajana 5.8. - 24.11.2019 toimi Mikko Moilanen.

Rahana maksettavien korvausten lisäksi toimitusjohtajalle on myönnetty optio-oikeuksia Revenio Group Oyj:n vuoden 2015 optio-ohjelmasta seuraavasti:

ToimitusjohtajaSarjaOptio-oikeuksien määrä
Olli-Pekka Salovaara (toimitusjohtaja 31.12.2016 asti)2015A7500
Timo Hildén (toimitusjohtaja 1.1.2017 alkaen)2015A7500
2015B15000
2015C10500

Konsernijohtoryhmä

Konsernijohtoryhmän palkitseminen muodostuu kiinteästä rahapalkasta ja tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiojärjestelmän enimmäispalkkiomäärä on neljän kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion enimmäismäärästä kahden kuukauden palkkaa vastaava summa on konsernin tulokseen perustuvaa ja kahden kuukauden palkkaa vastaava summa muihin yhtiön- ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaa.

Rahana maksettavien korvausten lisäksi konsernijohtoryhmän jäsenet ovat vuoden 2015 optio-ohjelman piirissä. 

Tilintarkastaja

Konsernin tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastuspalkkiota vuodelta 2018 yhteensä 45 tuhatta euroa.