Terveysteknologia on globaalia liiketoimintaa

Revenion markkinat ovat maailmalla. Tuotekehityskeskuksemme, centers of excellence, sijaitsevat Suomessa ja Italiassa. Tonometriaan liittyvien tuotteiden ja ohjelmistojen tuotekehitys tapahtuu Suomessa ja optisten tuotteiden ja ohjelmistojen Italiassa. Tavoitteenamme on laajentaa entisestään asemaamme globaalin jakelijaverkostomme sekä omien vahvojen Yhdysvaltojen myyntikanavien kautta.

Terveydenhuolto on maailmanlaajuisissa haasteissa

Image
Lapsen käsi vanhemman kädellä

- Väestön kasvu

- Väestö ikääntyminen

- Eriarvoistuminen

- Kroonisten sairauksien yleistyminen

- Infrastruktuurien kykenemättömyys hoitaa tarvittavia potilasmääriä

Tarve terveydenhuollon kustannustehokkuudelle

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tarve kasvaa.

Innovaatiot, jotka ovat helposti käytettävissä kaikkialla maailmassa, lisäävät terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta.

Seulontoja tehdään suhteessa saavutettavissa olevaan hyötyyn vielä liian vähän.

Image
Ihmisiä talvella Suomessa

Maailman huippua edustavat tuotteet

Image
Revenio yirtyksenä

Revenio on silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden johtava globaali toimija. Tarjoamme asiakkaillemme kaikki keskeiset silmän sairauksien tunnistamiseen, diagnostiikkaan ja seurantaan tarvittavat modernit tuotteet. Selkeä ja vahva tulevaisuuden tuotekehitysohjelmamme tukee tavoitettamme säilyä toimialamme kärkiyhtiönä.

Tuotekehitykseen keskittyvä Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen.

Icare ic100, Icare TA01i sekä kotikäyttöön soveltuva Icare HOME ovat nopeita, luotettavia, tarkkoja ja helppokäyttöisiä silmänpainemittareita glaukooman tunnistamiseen ja seurantaan. Icaren silmänpainemittarin käyttö ei vaadi potilaan silmän puuduttamista tai lääketieteellistä erikoisosaamista.

Icare CLINIC -pilvipalveluun voidaan tallentaa Icare HOME -kotimittarilla ja Icare ic200 -laitteella kerätyt silmänpainetiedot helposti ja turvallisesti. Icare CLINIC tarjoaa työkaluja silmänpainetietojen analysointiin ja raportointiin hoidon räätälöimiseksi. Kaikki hoitoketjun jäsenet pääsevät käsiksi tarvittaviin tietoihin tietokoneen tai mobiililaitteen välityksellä aina tarvittaessa.

Eläinten silmänpainemittari Icare TONOVET Plus on ainoa markkinoilla oleva tuote, jonka toiminta perustuu eri eläinlajeilla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin.

Revenion huhtikuussa 2019 ostama CenterVue kehittää, valmistaa ja myy korkeaa teknologiaa edustavia optisia diagnostiikkalaitteita näkökykyä uhkaavien silmäsairauksien varhaisen vaiheen tunnistamiseen ja hoidon aikaiseen seurantaan. Tällaisia sairauksia ovat glaukooma, diabeettinen retinopatia ja silmänpohjan rappeuma.

Hyperspektrikamera Cutica® on ihotautilääkäreille kehitettävä helppokäyttöinen ja liikuteltava laite ihosyöpien ja niiden esiasteiden tunnistamiseen ja rajaamiseen.

 

Ventica®-järjestelmä on tarkoitettu 1–5 -vuotiaiden lasten astman diagnosoinnin ja hoito- tasapainon seurannan avuksi. Mittaus tehdään helposti yöllä lapsen nukkuessa kotona. Analysointiohjelmisto tarkastelee lepohengityksen vaihtelua, ja tuottaa siitä lääkärille yksinkertaisen, objektiivisen raportin kliinisen arvion tueksi.

 

Image
Revenio Research

Strategiset vahvuudet

Brändi

Vahva ja arvostettu brändi

Tuotanto

Volyymijoustava tuotantomalli

Talous

Kannattavuus ja tase

Omistaja-arvo

Image
Nainen kaupungissa sateenvarjon alla
Image
Revenio Icare home silmänpainemittari

Osaaminen ja ihmiset

Toimialan ja globaalien markkinoiden tuntemus

Jakelukanavat ja vahva globaali läsnäolo

Maailmanluokan laatua edustavat tuotteet ja prosessit

Teknologia

Tutkimus ja tuotekehitys

Anturimyynnin tasainen kassavirta

IP-suojattujen keksintöjen hyödyntäminen