Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Pörssitiedote

Revenio Group Oyj

Pörssitiedote 24.1.2019 kello 18.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj on 24.1.2019 saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti SMALLCAP World Fund, Inc.:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on noussut yli viiden prosentin.

SMALLCAP World Fund, Inc.:n osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 5,2580 %. SMALLCAP World Fund, Inc. (“SCWF”) omistaa ilmoituksen mukaisesti 1 262 791 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 24 016 476 osaketta.

Revenio Group Oyj Timo Hildén Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén

Puh. 040 580 4774 timo.hilden@revenio.fi www.revenio.fi www.ventica.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Reveniotavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti

merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5%. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.