Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018

Pörssitiedote

Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018

Revenio Group Oyj, Osavuosiraportti, 25.10.2018 klo 9.00

Revenio Group Oyj:n Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2018 ja 1-9/2018 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetymmässä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Tämä tiedote on tiivistelmä Revenio Group Oyj:n tammi-syyskuun 2018 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi.

Vahva kolmas neljännes; liikevaihto kasvoi 14,8 %. Liiketulos oli 34,4 % liikevaihdosta.

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

  • Liikevaihto oli 7,4 (6,4) miljoonaa euroa, kasvua 14,8 %
  • Liiketulos oli 2,5 (2,5) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %
  • Dollarin kurssivaihtelulla oli vain lievä vaikutus liikevaihtoon. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu heinä-syyskuussa oli 15,7 % eli 0,8 % -yksikköä raportoitua kasvua suurempi
  • Astmatuote Ventica® esiteltiin syyskuussa Pariisissa ERS (European Respiratory Congress) -kongressissa
  • Ammattikäyttöön tarkoitettu Icare ic200 sai CE-merkin syyskuussa ja se esiteltiin ESCRS-kongressissa Wienissä syyskuun lopussa
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,085 (0,080) 

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

  • Liikevaihto oli 22,0 (19,2) miljoonaa euroa, kasvua 14,7 %
  • Liiketulos oli 7,2 (6,4) miljoonaa euroa, kasvua 11,6 %
  • Dollarin kurssivaihtelulla on ollut vaikutusta liikevaihtoon kuluneen vuoden aikana. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu tammi-syyskuussa oli 16,1 % eli 1,4 % -yksikköä raportoitua kasvua suurempi
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,239 (0,213)
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR       
          
  1.7.

-30.9.

2018
1.7.

-30.9.

2017
Muutos

-%
1.1.

-30.9.

2018
1.1.

-30.9.

2017
Muutos

-%
Liikevaihto, konserni 7,4 6,4 14,8 22,0 19,2 14,7
Liiketulos, konserni 2,5 2,5 2,6 7,2 6,4 11,6
Liikevaihto, Terveysteknologia 7,4 6,4 14,8 22,0 19,2 14,7
Liiketulos, Terveysteknologia 3,0 2,9 4,3 8,9 7,9 12,4
Laimentamaton tulos/osake 0,085 0,080   0,239 0,213  
             
Liiketoiminnan rahavirta       6,9 5,4  
             
  30.9.2018 30.9.2017 Muutos, %-:köä      
Omavaraisuusaste, % 81,2 76,8 4,4      
Nettovelkaantumisaste, % -46,3 -39,3 -7,0      

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuoden 2018 kolmatta neljännestä:

"Liikevaihtomme heinä-syyskuulta oli 7,4 (6,4) miljoonaa euroa, missä oli kasvua 14,8 %. Myynti oli kolmannen neljänneksen aikana vahvaa muun muassa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Ruotsissa, Norjassa ja Intiassa sekä monissa pienemmissä Kaukoidän maissa. Yhdysvaltojen dollarin kurssivaihtelulla oli vain vähäinen, 0,8 %:n orgaanista liikevaihtoa alentava vaikutus.

Liiketuloksemme oli 2,5 (2,5) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %. Jatkoimme vahvaa panostusta sekä uusiin tuotteisiin että tuotemarkkinointiin. Vuoden kolmannelle neljännekselle ajoittui myös kaksi tuotelanseerausta (Ventica ja Icare ic200) sekä kliinisiä tutkimuksia, jotka vaikuttivat katsauskauden liiketulokseen.

Astmatuote Ventica® esiteltiin syyskuussa Pariisissa ERS (European Respiratory Congress) -kongressissa. Tuote sai hyvän vastaanoton ja tapahtuma tarjosi meille mahdollisuuden luoda arvokkaita kontakteja uusiin mielipidevaikuttajiin ja lääkäreihin, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kokeilla jatkossa uutta mittaustekniikkaa oman maansa lapsipotilaiden kanssa.

Ihosyöpään liittyvän hyperspektrikamera Cutica®n kehitystyö etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Tavoitteemme on hakea tuotteelle Euroopan alueelle CE-merkki vuoden 2019 alkupuolella. Kliinisiä tutkimuksia jatkamme sen jälkeenkin ja niiden aloittaminen on helpompaa kun CE-merkki on saatu. Yhä useammat ihotautilääkärit ovat osoittaneet kiinnostusta tuotettamme kohtaan.

Icare ic100 silmänpainemittarin kysyntä on ollut vahvaa, mikä luo tällä hetkellä hyvän pohjan kasvulle. Olemme hyödyntäneet asiakaspalautetta tuotteen kehitystyössä, mikä on osaltaan vaikuttanut vahvaan kysyntään. Muun muassa tuotteen kieliversiot ovat mahdollistaneet tuotteen levittäytymisen esimerkiksi Kaukoidän maissa.

Ammattilaisten käyttöön tarkoitettu uuden sukupolven silmänpainemittari Icare ic200 sai CE-merkin syyskuussa. Merkki mahdollistaa myynti- ja markkinointitoimenpiteiden käynnistämisen Euroopassa. Tuote esiteltiin ESCRS-kongressissa Wienissä syyskuun lopussa. Siellä saamamme palautteen perusteella odotamme tuotteelle hyvää kysyntää Euroopassa. Tuote korvaa Icare PRO:n, joka on ollut suosittu tuote leikkaavien silmälääkärien parissa. Tuotteelle jätetään myyntilupahakemus Yhdysvalloissa heti kun siellä aloitettu kliininen tutkimus saadaan päätökseen.

Icare HOME -silmänpainemittariin liittyen meillä on meneillään useita yhteistyöhankkeita eri puolilla maailmaa ja olemme jatkaneet vahvaa panostusta tuotteeseen erityisesti Yhdysvalloissa sekä Euroopassa. Kiinnostuksen lisääntyminen tuotetta kohtaan on ollut selvästi nähtävissä alan kongresseissa. Suomessa teemme yhteistyötä Instrumentariumin kanssa; Icare HOME on ollut koekäytössä Instrumentariumin liikkeissä Lappeenrannassa ja Kemissä, ja näillä paikkakunnilla on panostettu voimakkaasti myös ulkomainontaan. Glaukoomayhdistykset eri puolilla Suomea ovat kiinnostuneita Icare HOMEsta ja olemme pitäneet katsauskauden aikana lukuisia esitelmiä tuotteesta. Toukokuussa 2018 avaamamme Silmänpaine.fi-verkkosivuston kävijämäärät ovat kasvussa.

Yhdysvalloissa Icare Inc. siirtyi syyskuussa uusiin toimitiloihin Raleigh:ssa. Uudet tehokkaat tilat mahdollistavat kasvun myös tulevaisuudessa.

Anturimyynti on kasvanut odotustemme mukaisesti. Yhdysvalloissa jo noin 25 % anturimyynnistä tulee verkkokaupan kautta."

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Liitteet
956921.pdf628.71 KB