Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Yhtiön toimintaa Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritelty myös toimisuhteen taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja mahdolliset muut korvaukset. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. 

Johtoryhmä

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista. Erotuksena yhtiön lakisääteisistä toimielimistä, johtoryhmän tehtävät ovat operatiivisia. Niihin lukeutuvat: 

  • investointien suunnittelu ja seuranta; 
  • yrityskauppojen valmistelun ja toteutuksen ohjaus; 
  • strategiaehdotusten laatiminen;
  • päivittäisen toiminnan johtaminen ja seuranta; 
  • hallituksen kokousten valmisteluun liittyvät toimenpiteet. 

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.