Varsinainen yhtiökokous 2019

Revenio Group Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.3.2019. Yhtiökokouskutsu julkaistaan tällä internetsivulla sekä pörssitiedotteena arviolta 27.2.2019.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 4.2.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@revenio.fi tai postitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Äyritie 22, 01510 Vantaa.